Prodej a rezervace

- informace o způsobu rezervace, uzavírání smluv a cenách za pozemky:

po výběru pozemku je možné provést předběžnou rezervaci na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu s udáním čísla pozemku, jména a adresy zájemce a kontaktního spojení. Obratem zajistíme označení tohoto pozemku na mapě.

U pozemku pro rezervaci zašleme do týdne návrh rezervační smlouvy, event. smlouvy o smlouvě budoucí kupní. U pozemku pro prodej zašleme do týdne návrh kupní smlouvy. Cena za 1 m2 pozemku je v závislosti na umístění pozemku, jeho případné blízkosti u lesa nebo obytného souboru a je v rozmezí 1.050 - 1.200 Kč/m2. Součástí ceny jsou vybudované inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení a přípojková skříň kabelů NN) a přivedené až na hranici pozemku. Uvedená cena je bez DPH 

 

- informace o etapách výstavby:

v současné době je výstavba sítí kompletně dokončena a dělení na etapy tak odpadá